Nieuwsbericht

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Uitnodiging aan alle jeugdleden (ouders/verzorgers)

Aangezien maandag 7 november op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig was om tot stemming over het fusievoorstel over te gaan, is een tweede – en tevens beslissende – vergadering nodig. Deze heeft maandag 28 november 2016  plaats.

  • Jeudleden van sc Lutten: clubhuis t Keihart. Aanvang 19.30 uur.
  • Jeugdleden van vv EMMS: clubhuis De Counter. Aanvang 19.30 uur

AGENDA

Opening

Mededelingen

Fusievoorstel Sportclub Lutten en Eendracht Maakt Macht Slagharen (EMMS)

  • Voorstel om over te gaan tot de oprichting van een nieuwe voetbalvereniging voor Lutten en Slagharen. Voor de daarop volgende stemming is 2/3 van de uitgebrachte stemmen van de dan aanwezige leden bepalend. Jeugdleden tot 18 jaar kunnen een stem laten uitbrengen door hun wettelijke vertegenwoordiger. Met jeugdleden worden bedoeld de spelers van JCLE, die als lid staan ingeschreven bij Sportclub Lutten of vv EMMS.

Kom en stem namens uw kind!

  • Ieder lid van 18 jaar of ouder is bevoegd zijn/haar stem te laten uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van 18 jaar of ouder.
  • Een gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
  • Over het voorstel zal schriftelijk worden gestemd.
  • Voorstel om vervolgens over te gaan tot opheffing van de vereniging (SC Lutten en vv EMMS) en deze op te doen gaan in de nieuwe vereniging, waarbij alle baten (bezittingen) worden overgedragen aan de nieuwe vereniging, onder voorwaarde dat deze ook alle passiva (schulden) voor haar rekening neemt. Daarbij zal worden gekozen voor een model, dat alle leden automatisch lid worden van de nieuwe vereniging.
  • Voorstel om de fusiecommissie samen met het huidige bestuur opdracht te geven een en ander juridisch uit te voeren.
  • De besluiten worden genomen onder voorwaarde dat sc Lutten/vvEMMS een soortgelijk besluit neemt.

Rondvraag

De definitieve versie van het fusievoorstel is sinds 1 november te zien op de websites van vv EMMS, JCLE en sc Lutten. Tevens ligt sinds die datum het voorstel  ter inzage  in de bestuurskamer van Sc Lutten en v.v. EMMS.

 

Bestuur sc Lutten / vv EMMS

Opmerking:

Bestemd voor de jeugdleden van SC Lutten.

In de persoonlijke uitnodiging voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 28 november is een foutje gemaakt.

In de tekst onder Rondvraag staat “Tevens ligt sinds die datum het voorstel ter inzage in de bestuurskamer van EMMS”. Dat moet zijn: Tevens ligt sinds die datum het voorstel ter inzage in de bestuurskamer van SC Lutten.