Technische commissie

De Technische Commissie (TC) is opgericht om het veelomvattende technisch beleid uit handen te nemen van het bestuur van JCLE. Het is belangrijk dat de TC goed aanvoelt wat belangrijk is voor alle betrokkenen bij JCLE. De ontwikkeling van de spelers op voetbaltechnisch en sociaal gebied zal hierbij centraal staan. Als de TC in staat is alle betrokkenen een goed gevoel te geven waarbij veel plezier aan de voetbalsport beleefd wordt en er kwalitatief goede spelers aan v.v. EMMS en s.c. Lutten ‘afgeleverd’ worden is de doelstelling gehaald.

Taken

De TC heeft o.a. de volgende taken:

  • het technisch beleid van JCLE te bewaken en bij te werken c.q. onderhouden,
  • aanstellen van trainers, coaches en leiders,
  • organiseren van activiteiten waarbij het verhogen van het kwaliteitsniveau centraal staat,
  • informeren van het dagelijks bestuur van JCLE van de ontwikkelingen.

Verantwoordelijkheden

De TC is o.a. voor het volgende verantwoordelijk:

  • het technisch beleid van JCLE,
  • zorg te dragen dat er gewerkt wordt volgens het beleidsplan,
  • verantwoording afleggen aan het bestuur van JCLE.

Voor contactgegevens zie het bestuur