Privacy Policy

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de website www.jcle.nl bezoekt.

Privacy

JCLE respecteert uw recht op privacy. Dit beleid geeft een inzicht van welke persoonsgegevens en andere informatie wij kunnen verzamelen en hoe wij die eventueel zouden kunnen gebruiken. Andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens worden eveneens beschreven.
Bij het bezoeken van onze website, kan u gevraagd worden om uw persoonlijke gegevens ter ondersteuning van uw gebruikers ervaring. We verzamelen informatie van u wanneer u reageert op een enquête, of informatie aanvraagt middels de formulieren op onze website.
Hoe gebruiken we uw informatie?
We kunnen uw informatie gebruiken op de volgende manieren:
• Om de gebruikers ervaring op de bezoeker af te stemmen op website inhoud;
• Om onze website te verbeteren en de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn;
• Om periodieke e-mails met betrekking van uw vraag en aanmelding te versturen.

Hoe beschermen we uw informatie?
Onze website wordt regelmatig gescand op gaten in de beveiliging en kwetsbaarheden, om uw bezoek aan onze site zo veilig mogelijk te maken. Uw persoonlijke informatie is opgenomen achter de beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal bevoegde personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen, en zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden. We voeren een breed scala aan veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te waarborgen.

Gebruik van cookies?

Door gebruik te maken van onze website, stemt u in met ons cookies beleid zoals hieronder weergegeven. Dit beleid is gebaseerd op en in overeenstemming met de relevante bepalingen uit de Telecomwet.
Cookies worden gecreëerd indien uw browser een specifieke website bezoekt. Die website stuurt bepaalde informatie naar de browser, die wordt omgezet in een tekstbestand. Iedere keer indien de gebruiker diezelfde website bezoekt, wordt dit tekstbestand opgehaald. Cookies bevatten geen informatie betreffende de identiteit van een persoon. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het functioneren van website.
Cookies zijn door de bezoeker uit te schakelen. Dit kan door middel van de instellingen van de internet browser. Als cookies worden uitschakelt, zullen sommige features worden uitgeschakeld die uw site-ervaring meer efficiënter te maken en bepaalde diensten zullen niet naar behoren functioneren.

Google Producten

Wij gebruiken tevens een Google Analytics cookie en de remarketing tag die analyses uitvoert ten behoeve van statistieken. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website te monitoren en evalueren, waarbij gekeken wordt naar gebruik van browsers, aantal nieuwe bezoekers en reacties op marketing activiteiten. Een en ander maakt verbetering van onze website, producten en helpdesk mogelijk. Wij wijzen erop dat er geen informatie wordt gebruikt op grond waarvan u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. U kunt evenwel de Google Analytics cookie uitschakelen.

Derden Beleid

Het is mogelijk dat we diensten en producten aanbieden van derden op onze website. Deze hebben een eigen onafhankelijke privacy beleid. JCLE is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en activiteiten van deze derden. Toch proberen we de integriteit van onze site te beschermen en zijn beschikbaar voor feedback in welke vorm dan ook.

Bewaartermijn informatie

De persoonsgegevens die wij van je verwerkt hebben worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze door ons zijn verzameld. JCLE verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn en in elk geval na afloop van de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.
Wijziging van de privacyverklaring
JCLE behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen. Je kunt hier altijd de actuele versie van onze Privacyverklaring terugvinden.
Deze versie is geldig vanaf 23 april 2018.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contactgegevens

Als er vragen zijn over dit privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
JCLE
Sportpark ‘de Kei’
Knappersveldweg 1B, 7776 PA Slagharen
secretaris@JCLE.nl