Home

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Aangepaste trainingstijden

Voor alle leden van JCLE, Sc Lutten en EMMS

Afgelopen  week zijn de trainingen hervat van de jongste jeugd van JCLE. Een compliment aan alle betrokkenen (leiders, spelers en ouders)

Het protocol is keurig opgevolgd!!!

Vanaf maandag 11 mei beginnen ook de oudere jeugdteams met trainen.
Er mag dan alleen getraind worden op het kunstgrasveld. De overige velden zijn in onderhoud en mogen tot augustus niet gebruikt worden. . Daarom kan er door elk team maar 50 minuten getraind worden, om iedereen een kans te geven om te trainen.

Maandagavond JO19-1
Dinsdagavond JO17-1 en MO17-1
Woensdagavond JO19-2 en JO15-2
Donderdagavond JO15-1

Vanaf maandag 18 mei beginnen de senioren ook weer met trainen, en
dus gaan we in bloktijden trainen
jeugd t/m JO13 van 18.10 uur tot 19.00 uur
jeugd t/m JO19 van 19.10 uur tot 20.00 uur (HOUD AFSTAND 1,5 METER)
senioren van 20.15 tot ……. (HOUD AFSTAND 1,5 METER)

HOU AAN DEZE TIJDEN STRIKT AAN!

Een vriendelijk en dringend verzoek om het protocol te blijven volgen.
Er worden immers controles uitgevoerd op handhaving door de gemeente en door de club.
Overtreding van deze regels en hier aan de gekoppelde boetes zijn voor eigen risico!!!

Het voetbalveld blijft overdag verboden terrein en de kleedkamers en kantines blijven gesloten.

Na de training dient men het sportpark direct te verlaten. (Geen groepsvorming na afloop)

Protocol JCLE i.v.m. het coronavirus (voor jeugdleden EMMS en jeugdleden sc Lutten)

Naar aanleiding van het besluit van de overheid om de coronamaatregelen voor buitensporten te versoepelen heeft JCLE besloten om hier uitvoering aan te geven. Dit betekent goed nieuws voor alle jeugd tot en met 18 jaar. Zij mogen namelijk weer trainen!

Het bestuur van JCLE heeft besloten om eerst te starten met de jeugd tm 12 jaar omdat de regels hier wat soepeler zijn dan de oudere jeugd.

Met ingang van 4 mei mag er door jeugdleden tot en met 12 jaar weer georganiseerd en beheersbaar getraind worden. Hiervoor is alleen het kunstgrasveld beschikbaar. Alle andere velden zijn niet beschikbaar i.vm. het onderhoud van deze velden.  Het hervatten van de trainingen gaat echter wel gepaard met meer regels dan onze leden voorheen gewend waren. Zo mogen de kinderen tot en met 12 jaar van de overheid weer voetbalen, waarbij zij niet per se de 1,5 meter afstand hoeven aan te houden. De trainingen voor genoemde jeugdteams van J.C.L.E. zullen op de normale trainingsavonden en -tijden plaatsvinden zoals deze golden voor de coronapandemie. De leiders/trainers zijn hierover geïnformeerd.

Competities starten niet voor het najaar en de kantine en de kleedkamers zullen gesloten blijven. Dit brengt met zich mee dat alle leden thuis dienen te douchen en, indien zij dit willen, zelf drinken moeten meenemen.

Voor ouders, verzorgers of supporters geldt dat zij voorlopig nog niet welkom zijn op ons sportpark. De jeugd kan gebracht en gehaald worden. Het bestuur van JCLE wil alle ouders/verzorgers verzoeken hun kinderen af te zetten op de parkeerplaats of uiterlijk tot aan het hek bij de ingang van het sportpark. Let hierbij wel op alle door het RIVM en de overheid gestelde geldende coronamaatregelen, waaronder het houden van 1,5 meter afstand.

Verder wijzen wij u er nogmaals op dat alle coronamaatregelen onverminderd gelden op en rond ons sportcomplex. Neem verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving en laten we elkaar helpen en steunen in deze ingewikkelde tijden!

De bovenstaande maatregelen/regels gelden ten minste tot en met 22 mei. Voor iedereen buiten de door JCLE georganiseerde trainingen blijft ons sportpark gesloten!

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige gang van zaken. Mochten er toch vragen zijn, neem dan gerust contact op via info@jcle.nl  of leider/trainer.

Zie hier het protocol van de gemeente Hardenberg

De trainingen voor de jeugd van de teams JO15/JO17/MO17/JO19 zullen op een later moment starten. We hopen jullie hierover op korte termijn te kunnen informeren..

Bestuur JCLE- sc Lutten en v.v. EMMS

Vanaf 4 mei weer training voor jeugd t/m 12 jaar

Vanaf 4 mei mogen de spelers t/m 12 jaar weer beginnen met trainen op het sportpark. Daarbij moeten wel de onderstaande regels zoals vermeld in het sportprotocol gevolgd worden.

Voor sporters:

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • Reis alleen of kom met één persoon uit jouw huishouden;
 • Kom zoveel mogelijk zelf en op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden;
 • Gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Als er gedeelde materialen gebruikt worden, rouleer deze niet en desinfecteer reinig de materialen direct na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes. Reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met de handen worden aangeraakt na gebruik reinigen;
 • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Voor ouders en verzorgers:

 • Informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • Breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden;
 • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • Als ouder/verzorger/begeleider heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • Als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers :

 • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • Zorg dat de training klaar staat als de kinderen het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen. Laat kinderen in daartoe afgebakende ruimtes trainen;
 • Ga voorafgaand aan de training na bij de kinderen of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben of een gezinslid recent positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19);
 • Wijs kinderen op het belang van handen wassen en laat kinderen geen handen schudden;
 • Help de kinderen om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • Houd 1,5 meter afstand met al je kinderen en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als nietleden;
 • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • Laat kinderen niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop direct vertrekken;
 • Laat kinderen gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan;
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Was of desinfecteer je handen na iedere training;
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk te bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. De in dit document bedoelde sportactiviteiten en de gedeeltelijke openstelling van sportaccommodaties zijn mogelijk op basis van de per 29 april geldende noodverordeningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het handhaven van de noodverordening. Bij (herhaaldelijk) overtreden van de noodverordening zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol. De gemeente maakt afspraken met de sportaanbieders over hoe de eerste lijn van handhaving op sportaccommodaties vorm en inhoud moet krijgen. De bestuurlijke handhaving die voortvloeit uit de noodverordening ligt zoals gezegd in handen van het lokaal gezag, maar voorkomen moet worden dat dit gezag daadwerkelijk moet optreden. Een gezamenlijk optrekken in de handhaving van maatregelen heeft de voorkeur, zodat er veilig kan worden gesport zonder gezondheidsrisico’s.

Noot: Kijk voor de volledige en/of de meest actuele versie van het sportprotocol op https://nocnsf.nl/sportprotocol.

INNING CONTRIBUTIE APRIL 2020

Aan de leden van EMMS en de EMMS jeugdleden van JCLE.

Ondanks dat er al enige tijd niet gevoetbald en/of getraind kan worden willen we rond 25 april de 4e (laatste) termijn gaan incasseren van de contributie.

In een vorig bericht is reeds aangegeven dat er al veel onkosten zijn gemaakt in de donkere maanden (denk aan gas en elektra) en daarom de contributie nog graag willen incasseren om de begroting rond te krijgen. Denk hierbij aan het mislopen van entreegelden en kantine inkomsten (sowieso maart en april) én het mislopen van de extra-inkomsten vanuit het familievoetbaltoernooi). Of deze termijn wordt verlengd zal afhangen van het besluit van het kabinet dat rond 21 april wordt verwacht.

Op dit moment is nog niet duidelijk welke financiële vergoedingen wij als vereniging zullen ontvangen vanuit het kabinet/KNVB en/of andere partijen.

Mocht dit meevallen, dan kunnen wij dat komend seizoen gaan verrekenen met de contributie.

Onderstaande informatie is door de KNVB verzonden aan de besturen van de verschillende voetbalverenigingen:

Betalen ledencontributie
Hoewel de ledencontributie inmiddels binnen is bij veel verenigingen, ervaren sommige verenigingen dat enkele leden zich verzetten tegen het betalen van de contributie. Het gezamenlijke standpunt vanuit de sport – en dus ook de KNVB – is dat we de kosten die we met z’n allen maken ook zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Eerder riep ook minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mensen op hun verantwoordelijkheid te nemen en (sport)abonnementen te blijven betalen. Voel je dan ook gesteund door de KNVB en de overheid wanneer jij de contributie voor dit seizoen int bij jouw leden. Wijs je leden er in deze tijd op dat we met elkaar voor grote uitdagingen staan en we een beroep doen op ieders solidariteit. Naast het feit dat het wettelijk verplicht is de contributie te (blijven) betalen, dragen leden op deze manier ook bij aan de continuïteit van de club zodat ook zij – zodra de situatie het toelaat – weer terecht kunnen op de velden.

Wij hopen dat de leden akkoord kunnen gaan met deze toelichting en de automatische incasso van de contributie.

Met vriendelijke groet,

Anton de Vent

Penningmeester v.v. EMMS

Onzekere tijden

Het coronavirus heeft het leven van ons allemaal op z’n kop gezet. Het winnen en verliezen van wedstrijden is nu echt bijzaak geworden. Het bestuur heeft frequent contact over de wijze waarop JCLE/ sc Lutten en vv EMMS het beste met deze crisis om kan gaan. Een aantal onderwerpen willen we graag met jullie delen.

N.a.v. de mededelingen van de regering en de KNVB zal het sportpark sowieso gesloten zijn t/m 28 april. Dat geldt voor alle leden. De kantines blijven gesloten en het sportpark blijft ‘verboden’ terrein. Of er na die datum nog getraind kan worden hangt af van de situatie op dat moment. Nu valt al te melden dat het trainingsveld vanaf 20 april en de wedstrijdvelden vanaf 1 juni niet meer beschikbaar zijn vanwege onderhoud van de sportvelden door de gemeente. Het kan best zijn dat dit naar voren wordt geschoven, daar de KNVB de competities al heeft beëindigd. Houd daarom de websites in de gaten.


Net als de meeste verenigingen treft de crisis ons ook financieel hard. We zullen dan ook alles uit de kast moeten halen om op de been te blijven. De steun van onze leden en sponsoren is hierbij essentieel. Voor ons is het van groot belang dat de contributie gewoon wordt betaald. We hopen dan ook dat iedereen dit blijft doen, ondanks dat er momenteel niet gespeeld en getraind kan worden. Veel kosten zijn al gemaakt in de dure /donkere wintermaanden oktober tm februari. Iedereen wil straks immers ook weer bij een financieel gezonde club kunnen spelen en gebruikmaken van alle faciliteiten.

Het bestuur gaat op korte termijn de vrijwilligers benaderen t.a.v. aanpassing van hun vrijwilligersvergoeding.

Verder moeten we meedelen dat er dit jaar geen verloting gehouden mag worden. De vergunning is door de gemeente introkken. Daar het lotengeld al is verrekend met de jaarlijkse contributie stellen we voor de verloting uit te stellen naar volgend jaar en komend  seizoen zal er dan géén lotengeld geïncasseerd worden.

We hebben als club een grote groep sponsoren. Hopelijk kunnen ook zij ons blijven ondersteunen. We beseffen echter terdege dat een groot aantal sponsoren deel uitmaakt van op dit moment kwetsbare bedrijfstakken. Denk bijvoorbeeld aan de restaurants en horeca.

Aansluitend op bovenstaande vragen we al onze leden vooral te denken aan onze sponsoren. Denk eens aan onze sponsoren wanneer je naar iets nieuws aan het zoeken bent op het internet. Velen van hen werken momenteel met man en macht aan een oplossing om ons alsnog van dienst te zijn. Velen bieden momenteel bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot bezorgen aan.

Tot slot een dringende oproep aan iedereen om zich te houden aan de door onze regering genomen maatregelen en de adviezen van het RIVM op te volgen.
Wij hopen dat deze situatie snel voorbij is. Maar de realiteit is dat deze crisis waarschijnlijk langer gaat duren. Wij wensen u veel gezondheid, sterkte en wijsheid toe. En een oproep aan iedereen om de geledingen gesloten te houden en onze club te blijven steunen!

Bestuur JCLE, sc Lutten en v.v. EMMS

UPDATE: Aanvulling besluit omtrent coronavirus

UPDATE: In de berichtgeving over het corona virus is aangegeven dat ons sportpark gesloten is.

Gisteren bleek dat er veel jeugd (wel of geen lid) op het sportpark was. Vanuit het niet naar school hoeven wellicht begrijpelijk, maar dit is absoluut niet de bedoeling!

Vanuit de gedachte om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus te beperken roepen wij alle leden op om op geen enkel moment gebruik te maken van het sportpark.

Het bestuur van Lutten, JCLE en EMMS heeft besloten de maatregelen van de regering en de KNVB op te volgen. Dit houdt dat er t/m 6 april géén voetbalactiviteiten zijn op sportpark De Kei. Dus geen trainingen, wedstrijden en de kantines blijven gesloten.

Geen trainingen en wedstrijden op sportpark de Kei

Het bestuur van Lutten-JCLE en EMMS heeft besloten het advies van de KNVB op te volgen.

Dit houdt dat er deze week en volgende week géén voetbalactiviteiten zijn op sportpark de Kei.

Dus geen trainingen, wedstrijden en de kantines blijven gesloten.

We hopen op begrip voor dit lastige besluit en medewerking van de clubs om de competities tot een goed einde te brengen, aldus de KNVB

Bestuur sc Lutten, JCLE en v.v. EMMS