Nieuwsbericht

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Leden beslissen over fusievoorstel

Zoals in de persoonlijke uitnodiging voor de Bijzonder Algemene Ledenvergadering vermeld, staat het fusievoorstel EMMS – SC Lutten vanaf heden op de site van EMMS, SC Lutten en JCLE (jeugdleden zijn lid van EMMS of SC Lutten). In de bestuurskamers van SC Lutten en EMMS ligt een papieren versie (inclusief de financiële paragraaf) ter inzage.

Daarmee is het werk van de fusiecommissie – die vorig jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering mandaat kreeg van de leden om namens de besturen van beide verenigingen een fusievoorstel uit te werken – voltooid.

Het is nu aan de leden van EMMS en SC Lutten om tijdens een schriftelijke stemming ja of nee te zeggen tegen een fusie. Voor een beslissende stemming op maandag 7 november moet volgens de statuten van zowel SC Lutten (art. 19 lid 3) als EMMS (art. 20- lid 1) drie/vierde deel van het aantal leden aanwezig zijn. Dat betekent dat voor EMMS minimaal 282 leden aanwezig moeten zijn om tot stemming over te gaan. Bij SC Lutten is dat aantal 186. Als het zogenoemde quorum wordt gehaald, dan kan tot stemming worden overgegaan. Van de uitgebrachte stemmen is 2/3 deel uiteindelijk bepalend.

Wordt op maandag 7 november het quorum niet gehaald, dan volgt maandag 28 november de tweede en beslissende vergadering. Het besluit wordt dan – ongeacht het aantal aanwezige leden – genomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Voor de duidelijkheid: jeugdleden kunnen een stem uitbrengen via hun wettelijke vertegenwoordiger.

Voorafgaande aan de behandeling van het fusievoorstel zal nog een korte power point-presentatie plaats vinden, waarna nog de gelegenheid is om vragen te stellen.

Bekijk hier het fusievoorstel.