Nieuwsbericht

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Jeugd Voetbalkamp

kamp

10e Jeugdvoetbalkamp 2016 (19 t/m 22 juli).

Het enthousiasme van de deelnemers aan de voetbalweek van 2015 en de toezegging van diverse sponsors was voor de commissieleden voldoende aanleiding om de organisatie voor een volgend voetbalkamp weer op te pakken. Inmiddels zijn de voorbereidingen al weer gestart en tijdens de komende vergaderingen zal de invulling van het komende voetbalkamp steeds vastere vormen aannemen. Het wordt weer een geweldige week, zoveel staat nu al vast. Bovendien gaat het om een jubileumweek, want dit wordt de 10e keer dat dit voetbalkamp wordt gehouden. In grote lijnen is het programma al weer besproken en zijn de eerste contacten gelegd. Hoofdsponsor Prins Sport heeft in ieder geval al weer de steun toegezegd en ook de gemeente Hardenberg onderschrijft het nut van dit voetbalkamp voor de jonge inwoners van de gemeente. De gemeente zal deze activiteit dan ook volop steunen. Het jeugdvoetbalkamp wordt gehouden van dinsdag 19 t/m 22 juli 2016 en vindt evenals vorige jaren weer plaats op sportpark de Boshoek in Hardenberg en biedt plaats aan jeugdleden van voetbalverenigingen uit de gemeente Hardenberg.
Inschrijving voor het voetbalkamp wordt opengesteld voor basisschool leerlingen in de D,E en F categorie uit de gemeente Hardenberg. Het inschrijfgeld bedraagt € 60,-. De inschrijving begint op 16 maart (08.00 u.) op de website: www.jeugd-voetbalkamp.nl en blijft tot 19 maart (20.00 u.) geopend. Zo spoedig mogelijk daarna volgt een definitieve bevestiging dat de inschrijving al dan niet is gehonoreerd. Het inschrijfformulier kan pas verzonden worden nadat alle velden volledig zijn ingevuld. Inschrijven eerder dan genoemd tijdstip is niet mogelijk, omdat het inschrijfformulier pas op 16 maart op de website verschijnt. Tot die tijd kunt u voor meer informatie terecht op de website van het jeugdvoetbalkamp.

Tegemoetkoming in deelnamekosten

De organisatie van het jeugdvoetbalkamp vindt dat ieder kind uit de gemeente Hardenberg recht heeft op deelname aan dit voetbalkamp. Middels de bijdrage van sponsors kunnen de kosten beperkt blijven tot € 60,- per deelnemer.
Voor de deelnemers die de bijdrage van € 60,00 niet (geheel) zelf kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om een tegemoetkoming van € 25,00. Personen met een (gezins)inkomen (uitkering of salaris) op bijstandsniveau, verhoogd met maximaal 10%, kunnen een beroep doen op deze tegemoetkoming. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. U moet echter wel zelf contact opnemen met de gemeente.

Wat mag je verwachten:
– Een compleet voetbal tenue
– Een leren bal
– Elke dag een lunch
– 4 dagen voetbalplezier

Inschrijving:
– 16maart (08.00 u.) t/m 19 maart (20.00 u.) 2016
– zodra de deelnemerslijst is gecontroleerd, ontvangen de gelukkigen een bevestiging van inschrijving en deelname. Wie niet geplaatst kan worden, wordt aan de reservelijst toegevoegd.