Nieuwsbericht

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

In november stemming over fusie

Fusie

Zoals bekend wordt er druk gewerkt aan een fusie tussen de voetbalverenigingen EMMS en SC Lutten. Al ruim een jaar is een fusiecommissie bezig één en ander gestalte te geven.
Vorig jaar hebben de leden van beide verenigingen tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de oprichting van een fusiecommissie, met als uiteindelijk doel een volledige samenwerking.
Op diverse fronten was er al samenwerking. Te denken valt daarbij aan de Jeugdcombinatie Lutten EMMS (JCLE), de bouwcommissie (kleedaccommodatie) en de onderhoudsploeg, met leden van EMMS en SC Lutten.
De fusiecommissie heeft in het voorjaar – na een eerste oriënterende bespreking in november 2015 – gesprekken gevoerd met alle bij SC Lutten en EMMS vertegenwoordigende commissies. Uit die besprekingen is overduidelijk naar voren gekomen dat de overgrote meerderheid positief staat tegenover een fusie.
De fusiecommissie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan bijvoorbeeld het vervaardigen van een fusievoorstel (inmiddels 60 pagina’s) en het opstellen van nieuwe statuten, inmiddels in concept goedgekeurd door de notaris. Maar uiteindelijk beslissen de leden, die middels een prijsvraag ook betrokken zullen worden bij de naamgeving van de nieuwe vereniging.
Tevens is de commissie bezig met het invullen van namen voor de commissies en de voordracht van een nieuw bestuur, dat ‘straks’ door de leden van de nieuwe fusieclub gekozen zal worden.
Na de algemene ledenvergadering van beide verenigingen eind september, houden EMMS en SC Lutten in november afzonderlijk een bijzondere ledenvergadering, met als enig agendapunt de fusie. Als twee-derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig is, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, die drie weken later plaats heeft. Van de dan aanwezigen geldt de helft van de uitgebrachte stemmen als bindend. Als data zijn 7 en 28 november gepland.
Indien de leden in meerderheid stemmen voor een fusie zal de fusiecommissie haar taken overdragen aan een nieuw (overgangs)bestuur, dat zich dan met name bezig zal houden met de juridische aspecten, zoals de notariële akte, Kamer van Koophandel, de KNVB etc. Voorts zal in de eerste maanden van 2017 de oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging plaats hebben.
Als al deze plichtplegingen zijn voltooid, zal de nieuwe vereniging met ingang van het seizoen 2017/2018 operationeel zijn.