Aanmelden

Voor nieuwe leden hebben wij een boekje opgesteld waarin alle informatie te vinden is, er staat ook een stukje in over hoe we met elkaar omgaan op het voetbalveld. Indien je het bestand niet kunt openen download en installeer dan eerst Adobe Acrobat Reader.

Een nieuw lid kan, na indeling door de TC, deelnemen aan de trainingen. Als een nieuw lid zich aanmeld nadat de teamindeling door de KNVB is gecommuniceerd, dan zal er door de TC gekeken worden wanneer hij/zij deel kan nemen aan de wedstrijden. Het kan voorkomen dat dit pas kan na de nieuwe indelingen van de KNVB. De TC zal hierover communiceren naar het betreffende nieuwe lid.

Als je een paar keer hebt mee getraind en het voetballen vind je leuk. Dan kan je je aanmelden. Dit i.v.m. registratie bij de KNVB en de verzekering.

JCLE is een combinatie van de jeugd van de hoofd voetbalverenigingen van s.c. Lutten en v.v. EMMS. Dat betekent dat je lid wordt van Lutten of EMMS en ook de contributie aan één van beide verenigingen betaald moet worden.

Wil je lid worden vul dan onderstaand formulier in:

Aanmeldformulier

Bankgegevens

 • Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan v.v. E.M.M.S. of  s.c. Lutten (afhankelijk van de keuze hierboven) om van zijn/haar ondergenoemde bankrekening maandelijks de contributie af te schrijven.
 • Indien minderjarig door ouder/verzorger in te vullen.
 • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 • Persoonlijke boetes, welke zijn opgelegd door de KNVB, worden automatisch van mijn rekening afgeschreven (gele/rode kaarten en daaruit voortkomende boetes).

Aanvullende informatie

 • Het lidmaatschap van v.v. E.M.M.S. of s.c. Lutten betekent voor het jeugdvoetbal dat men speelt onder de naam J.C.L.E., een samenwerkingsverband tussen de voetbalverenigingen v.v. E.M.M.S. en s.c. Lutten.
 • Het lidmaatschap is beëindigd als een ingevuld afmeldingformulier is ingeleverd bij de secretaris.
 • Afmelden kan in principe alleen aan het eind van een seizoen.
 • Indien in een Algemene Ledenvergadering besloten wordt tot het verhogen van de contributie ga ik akkoord met de aanpassing van de incasso.
 • De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband met alle verenigingsactiviteiten.
 • Ondergetekende geeft toestemming om zijn/ haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten.
 • De ledenadministratie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en voldoet daarmee aan de AVG. Dit is de Algemene Verordening Gegevensbescherming.