Home

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Verloting JCLE-EMMS

Beste EMMS leden van JCLE,

 

Net als voorgaande jaren, zal er ook dit jaar weer een verloting plaatsvinden. De opbrengst zal deels worden gebruikt voor de aanschaf van trainingsmateriaal en deels voor bijdrage in onderhoud Sportpark. In maart zal worden gestart met de verloting.
De trekking zal plaatsvinden in de kantine van v.v. EMMS op 7 mei (na afloop van de laatste thuiswedstrijd EMMS 1 – SVBC 1).

De loten kosten € 1,00 per stuk, een vol boekje kost € 15,00.

Net als vorige seizoenen, worden bij alle leden vanaf de D-pupillen (inclusief dames, meisjes, veteranen (dames en heren) de kosten van de lotenboekjes al geïncasseerd met de contributie. Dit houdt in dat je zelf kunt beslissen of je de loten wilt verkopen (ze zijn immers al betaald) of dat je het lotenboekje zelf invult.

Het lotenboekje dient natuurlijk wel ingeleverd te worden!

Om de jeugd (B- en C-junioren, D-pupillen en meisjes) te stimuleren mogen ze van ieder extra verkocht lotenboekje € 1,50 houden; per extra verkocht boekje moet je dus

€ 13,50 inleveren.

Hierbij het verzoek aan alle leden om het “lege boekje” zo snel mogelijk, doch uiterlijk zondag 23 april in te leveren (het liefst in een dichte envelop met naam en elftal) bij één van de onderstaande adressen.

  1. Anton de Vent, Herenstraat 59 (penningmeester EMMS);
  2. bij je elftalleider;
  3. in de kantine van v.v. EMMS.

Bij de penningmeester zijn nog nieuwe lotenboekjes verkrijgbaar voor iedereen die meer loten wil verkopen.

Wij hopen dat ieder lid van v.v. EMMS actief meedoet om zo ook dit jaar de verloting tot een succes te maken.

Met vriendelijke groet,

Bestuur v.v. EMMS

Bij dezen willen wij onderstaande sponsor wederom hartelijk danken voor het mede sponsoren van deze verloting.

Steun EMMS met sponsoractie van Rabobank ten behoeve van JCLE

Leden van EMMS en SC Lutten, die klant èn lid zijn van de Rabobank Vaart en Vechtstreek kunnen JCLE aan een aardige financiële injectie helpen.

EMMS doet dit jaar namelijk mee aan de Clubkas Campagne van Rabobank Vaart en Vechtstreek. De voetbalvereniging doet hierbij niet alleen een beroep op haar eigen leden maar ook op die van SC Lutten. Het is namelijk de bedoeling zoveel mogelijk stemmen binnen te halen voor het door EMMS ingebrachte project. Het door Rabobank beschikbare geld (hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen) wordt namelijk aangewend voor JCLE, waarmee een gezamenlijk doel van EMMS en SC Lutten wordt bereikt.

 

Voor het jaar 2017 stelt Rabobank Vaart en Vechtstreek 150.000 euro beschikbaar aan (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen. Verenigingen, die nog geen sponsorcontract met de Rabobank hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden. SC Lutten heeft reeds een lopend sponsorcontract en is derhalve van deelname uitgesloten. Dat betekent overigens niet dat leden van SC Lutten NIET kunnen deelnemen. Zij kunnen namelijk een stem uitbrengen op het EMMS-doel. Hoe meer stemmen hoe groter de kans op een leuke bijdrage. Want uiteindelijk beslissen de leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek hoe het geld wordt verdeeld. Ook de bank hanteert de formule van “meeste stemmen geldt”. Of zoals ze het zelf omschrijft: Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Vaart en Vecht hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichtingen(en) waaraan zijn hun clubhart willen laten zien. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De stemperiode loopt van woensdag 1 maart tot en met vrijdag 17 maart 2017. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag van 150.000 euro wordt naar rato verdeeld.

EMMS heeft zich aangemeld met het volgende doel: aanbieden van trainingsmateriaal voor JCLE en het (gratis) aanbieden van trainersopleidingen voor leiders/trainers van de gezamenlijke jeugdafdeling van EMMS en SC Lutten. EMMS (en uiteraard ook SC Lutten) hopen hiermee de kwaliteit van de jeugdteams naar een hoger niveau te brengen. En voetballen op een wat hoger niveau nodigt veelal andere kinderen uit om ook lid te worden. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En EMMS en SC Lutten hebben die jeugd voor de toekomst echt wel nodig!

Hoe werkt de actie? Klanten van de Rabobank Vaart en Vecht, die ook lid van de bank zijn krijgen 5 stemmen ter beschikking, die uitsluitend via een online stemmodule uitgedeeld mogen worden. Een lid mag van die vijf stemmen maximaal twee stemmen uitbrengen op dezelfde club.  De stemkaarten worden automatisch door de bank aan de leden toegezonden.

Als klant van de Rabobank Vaart en Vecht ben je overigens niet automatisch lid en dat is wel een vereiste om stemmen te kunnen uitbrengen. Zaterdag 1 april (geen grap) zal tijdens het Clubhartfeest  bekend worden gemaakt welk bedrag de deelnemende verenigingen tegemoet kunnen zien.

Meer info over de actie is te vinden op:

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/vaart-en-vechtstreek/sponsoring/

Clubkasactie Rabobank

Steun EMMS met sponsoractie van Rabobank
ten behoeve van JCLE

Leden van EMMS en SC Lutten, die klant èn lid zijn van de Rabobank Vaart en Vechtstreek kunnen JCLE aan een aardige financiële injectie helpen.
EMMS doet dit jaar namelijk mee aan de Clubkas Campagne van Rabobank Vaart en Vechtstreek. De voetbalvereniging doet hierbij niet alleen een beroep op haar eigen leden maar ook op die van SC Lutten. Het is namelijk de bedoeling zoveel mogelijk stemmen binnen te halen voor het door EMMS ingebrachte project. Het door Rabobank beschikbare geld (hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van het aantal uitgebrachte stemmen) wordt namelijk aangewend voor JCLE, waarmee een gezamenlijk doel van EMMS en SC Lutten wordt bereikt.
Voor het jaar 2017 stelt Rabobank Vaart en Vechtstreek 150.000 euro beschikbaar aan (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen. Verenigingen, die nog geen sponsorcontract met de Rabobank hebben, kunnen zich hiervoor aanmelden. SC Lutten heeft reeds een lopend sponsorcontract en is derhalve van deelname uitgesloten. Dat betekent overigens niet dat leden van SC Lutten NIET kunnen deelnemen. Zij kunnen namelijk een stem uitbrengen op het EMMS-doel. Hoe meer stemmen hoe groter de kans op een leuke bijdrage. Want uiteindelijk beslissen de leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek hoe het geld wordt verdeeld. Ook de bank hanteert de formule van “meeste stemmen geldt”. Of zoals ze het zelf omschrijft: Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Vaart en Vecht hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichtingen(en) waaraan zijn hun clubhart willen laten zien. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De stemperiode loopt van woensdag 1 maart tot en met vrijdag 17 maart 2017. Alle uitgebrachte stemmen worden geteld en het beschikbare bedrag van 150.000 euro wordt naar rato verdeeld.

EMMS heeft zich aangemeld met het volgende doel: aanbieden van trainingsmateriaal voor JCLE en het (gratis) aanbieden van trainersopleidingen voor leiders/trainers van de gezamenlijke jeugdafdeling van EMMS en SC Lutten. EMMS (en uiteraard ook SC Lutten) hopen hiermee de kwaliteit van de jeugdteams naar een hoger niveau te brengen. En voetballen op een wat hoger niveau nodigt veelal andere kinderen uit om ook lid te worden. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En EMMS en SC Lutten hebben die jeugd voor de toekomst echt wel nodig!

Hoe werkt de actie? Klanten van de Rabobank Vaart en Vecht, die ook lid van de bank zijn krijgen 5 stemmen ter beschikking, die uitsluitend via een online stemmodule uitgedeeld mogen worden. Een lid mag van die vijf stemmen maximaal twee stemmen uitbrengen op dezelfde club. De stemkaarten worden automatisch door de bank aan de leden toegezonden.
Als klant van de Rabobank Vaart en Vecht ben je overigens niet automatisch lid en dat is wel een vereiste om stemmen te kunnen uitbrengen. Ben je als klant van de Rabobank Vecht en Vechtstreek nog geen lid vul dan vòòr 1 februari het formulier in op de site van Rabobank: Wordt lid en stem!. Het lidmaatschap van de bank is gratis en kan je een aantal voordelen opleveren die periodiek worden gecommuniceerd in het gratis magazine Dichterbij. Deze verschijnt 4 maal per jaar met diverse ledenaanbiedingen.
Zaterdag 1 april (geen grap) zal tijdens het Clubhartfeest bekend worden gemaakt welk bedrag de deelnemende verenigingen tegemoet kunnen zien.
Meer info over de actie is te vinden op:
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/vaart-en-vechtstreek/sponsoring/

Snertloop en recepties

De snertloop die door vv EMMS georganiseerd was, wordt door steeds meer JCLE leden gelopen! Hartstikke goed! De 3 snelsten van de jeugd hebben aan het begin van de receptie een kadootje ontvangen.

Met dank aan de familie Spijker (Dineke, Miranda, Herman en Anne-Marrie) voor het beschikbaar stellen van de foto’s.

De start…

Eerste: Bas

Tweede: Sjoerd

Derde: Milan

Als kroon op het werk wat Herman Spijker heeft gedaan voor vv EMMS kreeg hij de hele hoge onderscheiding van Lid van verdienste van de KNVB.

Herman Spijker – Lid van verdienste

Tijdens de receptie van sc Lutten werd oud-voorzitter Bert Slot ook tot Ere-lid van sc Lutten benoemt.

Bert Slot – Ere-lid van sc Lutten

‘Cafetaria Lunchroom Emmy’ Snertloop en nieuwjaarsreceptie 2017

Op zondag 8 januari wil v.v. EMMS samen met jullie het jaar 2017 sportief en gezamenlijk inluiden. Traditiegetrouw wordt dit gedaan door het organiseren van de ‘Cafetaria Lunchroom Emmy’ snertloop en de nieuwjaarsreceptie.
De activiteitencommissie is reeds bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse Nieuwjaarsevenement. De organisatie hoopt ook dit jaar op een groot aantal deelnemers! Natuurlijk zijn ook de leden van JCLE uitgenodigd. Kinderen onder de 12 dienen door een ouder begeleid te worden.
Bij terugkomst op sportpark ‘De Kei’ staat er voor iedereen een lekker bakkie snert klaar.
Als iedereen het sportpark weer terug heeft gevonden en de snert goed is gegeten, is het aan onze voorzitter om het nieuwe jaar officieel in te luiden. Natuurlijk wordt hier stil gestaan bij de hoogte- en dieptepunten in 2016, maar wordt er ook zeker vooruit gekeken naar de mogelijkheden in het nieuwe jaar!
Onder het genot van een hapje en drankje kan vervolgens nog gezellig nagezeten worden.

Even alles op een rij:

Zondag 8 januari 2017

Snertloop: 12.00 uur vertrek vanaf sportpark ‘De Kei’
Nieuwjaarsreceptie: 14.00 uur in de kantine van EMMS (eindtijd 18.00 uur)

Alvast prettige feestdagen gewenst en graag tot zondag 8 januari 2017!

PS: de route van de snertloop voor 2017 is dit jaar gewijzigd. De drinkpauze kan worden gehouden bij onze hoofdsponsor Cafetaria Lunchroom Emmy. Het formulier met de route zal vooraf in de kantine worden overhandigd.

Geen fusie EMMS en SC Lutten

De meesten van jullie hebben het al meegekregen maar voor de tweede keer in de historie van SC Lutten en EMMS is een poging om te komen tot een fusie van beide verenigingen mislukt. Stemden de leden van SC Lutten maandagavond tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in grote meerderheid vóór een fusie, EMMS kwam tegelijkertijd elf stemmen tekort voor een samengaan van beide verenigingen.

Bij SC Lutten werden 109 stemmen uitgebracht, waarvan twee blanco. Dat betekende dat 2/3 deel van de 107 geldige stemmen (72)  bepalend zou zijn voor een beslissing. Van die 107 stemden er 89 voor en 18 tegen. Daarmee spraken de leden zich in (grote) meerderheid uit voor een fusie.

Bij EMMS lagen de verhoudingen echter anders. Van de 185 uitgebrachte stemmen zouden er 124 voor moeten zijn. Het waren er 113, terwijl 72 tegen stemden.

Uiteraard was de teleurstelling bij de fusiecommissie (Anton de Vent, Henry Kosse, Erik Kosse namens EMMS en Bert Slot, Henk Bril en Ben Jongsma namens SC Lutten) groot.

Namens de vertegenwoordiging van SC Lutten in de fusiecommissie bedankte Bert Slot de leden voor de grote opkomst. En ook voor  de steun, die de leden aan het  fusievoorstel hebben gegeven. EMMS-voorzitter Henry Kosse deed hetzelfde ten overstaan van de EMMS-leden.

1 2 3 7