Home

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Sponsoring Rabobank

Beste Leden van EMMS en JCLE,

De Rabobank is onlangs begonnen met het plaatsen van diverse PR berichten op social media en andere kanalen over de Rabobank coöperatieweken.
De werkwijze is vergelijkbaar met de Clubkascampagne die in het voorjaar is gehouden (en die ons ruim € 500,00 heeft opgeleverd).

Omdat wij in het voorjaar reeds hebben meegedaan met die Clubkascampagne, mogen we dit najaar helaas niet meedoen met de Coöperatieweken.
Vandaar ook dat we nu geen ‘actie’ voeren om stemmen te verzamelen.

In het voorjaar van 2017 kunnen we weer meedoen met de clubkascampagne. Mogen we dan weer op uw stem rekenen?

Met vriendelijke groet,

Anton de Vent
Penningmeester vv EMMS

In november stemming over fusie

Fusie

Zoals bekend wordt er druk gewerkt aan een fusie tussen de voetbalverenigingen EMMS en SC Lutten. Al ruim een jaar is een fusiecommissie bezig één en ander gestalte te geven.
Vorig jaar hebben de leden van beide verenigingen tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de oprichting van een fusiecommissie, met als uiteindelijk doel een volledige samenwerking.
Op diverse fronten was er al samenwerking. Te denken valt daarbij aan de Jeugdcombinatie Lutten EMMS (JCLE), de bouwcommissie (kleedaccommodatie) en de onderhoudsploeg, met leden van EMMS en SC Lutten.
De fusiecommissie heeft in het voorjaar – na een eerste oriënterende bespreking in november 2015 – gesprekken gevoerd met alle bij SC Lutten en EMMS vertegenwoordigende commissies. Uit die besprekingen is overduidelijk naar voren gekomen dat de overgrote meerderheid positief staat tegenover een fusie.
De fusiecommissie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan bijvoorbeeld het vervaardigen van een fusievoorstel (inmiddels 60 pagina’s) en het opstellen van nieuwe statuten, inmiddels in concept goedgekeurd door de notaris. Maar uiteindelijk beslissen de leden, die middels een prijsvraag ook betrokken zullen worden bij de naamgeving van de nieuwe vereniging.
Tevens is de commissie bezig met het invullen van namen voor de commissies en de voordracht van een nieuw bestuur, dat ‘straks’ door de leden van de nieuwe fusieclub gekozen zal worden.
Na de algemene ledenvergadering van beide verenigingen eind september, houden EMMS en SC Lutten in november afzonderlijk een bijzondere ledenvergadering, met als enig agendapunt de fusie. Als twee-derde van de leden op de eerste vergadering niet aanwezig is, dan zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, die drie weken later plaats heeft. Van de dan aanwezigen geldt de helft van de uitgebrachte stemmen als bindend. Als data zijn 7 en 28 november gepland.
Indien de leden in meerderheid stemmen voor een fusie zal de fusiecommissie haar taken overdragen aan een nieuw (overgangs)bestuur, dat zich dan met name bezig zal houden met de juridische aspecten, zoals de notariële akte, Kamer van Koophandel, de KNVB etc. Voorts zal in de eerste maanden van 2017 de oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging plaats hebben.
Als al deze plichtplegingen zijn voltooid, zal de nieuwe vereniging met ingang van het seizoen 2017/2018 operationeel zijn.

Nieuwe indeling KNVB

Onderstaand meer informatie over de nieuwe indeling van de KNVB.

Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar 11:11 7:7 (cat. B) 4:4
JO20 eerstejaars senioren 1997 X    
JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 1998 X X  
JO18 eerstejaars A-junioren 1999 X X  
JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2000 X X  
JO16 eerstejaars B-junioren 2001 X X  
JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2002 X X  
JO14 eerstejaars C-junioren 2003 X X  
JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2004 X X  
JO12 eerstejaars D-pupillen 2005 X X  
JO11 tweedejaars E-pupillen 2006   X  
JO10 eerstejaars E-pupillen 2007   X  
JO9 tweedejaars F-pupillen 2008   X  
JO8 eerstejaars F-pupillen 2009   X  
JO7 minipupillen 2010   X X
JO6 minipupillen 2011   X X

Attractiepark & Vakantiepark Slagharen nieuwe hoofdsponsor JCLE

Vanaf komend voetbalseizoen is Attractiepark & Vakantiepark Slagharen de nieuwe hoofdsponsor van JCLE. Het attractiepark bindt zich voor maar liefst zes seizoenen aan de gezamenlijke jeugdafdeling van voetbalverenigingen S.c. Lutten en v.v. EMMS. Dinsdagavond 21 juni werd op Sportpark De Kei het sponsorcontract getekend tussen Wouter Dekkers (directeur Attractiepark) en Tonny Scholten (voorzitter S.c. Lutten) en Henry Kosse (voorzitter v.v. EMMS).

Met de sponsoring toont het Attractiepark haar maatschappelijke betrokkenheid. De combinatie pretpark en plaatselijke jeugd is een zeer aansprekende. Daarnaast verklaarde Wouter Dekkers groot belang te hechten aan een goede verstandhouding met de directe buren op het sportpark.

Met de bijdrage van het Attractiepark kan de komende jaren geïnvesteerd worden in de voetbaljeugd. Zo zullen ruim 250 wedstrijdtenues van de gezamenlijke jeugdafdeling worden vervangen. Ook wordt aandacht besteed aan verhoging van het technische niveau. Daarnaast wordt langs het hoofd- en het kunstgrasveld herkenbare sponsoruitingen aangebracht.

Bestuur en leden van JCLE, S.c. Lutten en v.v. EMMS zijn zeer tevreden met de samenwerking met Attractiepark Slagharen. Met trots wordt het sponsorlogo in de regio uitgedragen!

De officiële presentatie van de nieuwe tenues wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen georganiseerd op het attractiepark. Nadere berichtgeving hierover volgt.

slagharen

Henry Kosse  (v.v. EMMS), Wouter Dekkers (Attractiepark Slagharen) en Tonny Scholten (S.c. Lutten)

Hoe is er ingedeeld?

Indien je vragen hebt over de indeling dan kun je terecht bij je leider (of de leider van je zoon/dochter).

De leiding van elke lichting heeft bij elkaar gezeten om te bespreken hoe kinderen voetballen en waar ze ingedeeld kunnen worden.

Indeling seizoen 2016-2017: C, D, E en F

Onderstaand kun je de indeling vinden voor het seizoen 2016-2017. C, D, E en F lichting.

Het is de bedoeling dat we komend seizoen vaker (en met winterstop) gaan “doorselecteren”. Dat wil zeggen dat als kinderen boven niveau presteren dat wij ze dan in een hoger team plaatsen.

Let op dat er door omstandigheden altijd nog iets kan veranderen!

(meer…)

Uitslag verloting EMMS

Verslag verloting EMMS 2016: familie van Oosten wint 1e prijs!

Op 16 mei werd na afloop van de laatste competitiewedstrijd EMMS 1 tegen Juventa (2-2; beslissingswedstrijd om nacompetitie of rechtstreekse degradatie volgt..) de trekking verricht van de jaarlijkse verloting. De sfeer in de kantine zat er, ondanks de teleurstelling van het EMMS 1, goed in vanwege het kampioenschap van EMMS 3. De dag ervoor was EMMS 2 al kampioen en die hadden het feest al gehad.

Voorzitter Henry Kosse begon met een woord van dank aan Alfred Kosse van Kosse Installatietechnieken en Kosse Euronics, vanwege het sponseren van de 2e prijs ad € 150,00. Verder bedankte Henry alle leiders van JCLE en EMMS voor de medewerking aan deze verloting. De voorzitter kon melden dat ruim 4000 loten zijn verkocht. De trekking werd door de voorzitter verricht, daar geen enkele (jeugd) speler een extra boekje had verkocht.

(meer…)

1 2 3 5