Home

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Snertloop en recepties

De snertloop die door vv EMMS georganiseerd was, wordt door steeds meer JCLE leden gelopen! Hartstikke goed! De 3 snelsten van de jeugd hebben aan het begin van de receptie een kadootje ontvangen.

Met dank aan de familie Spijker (Dineke, Miranda, Herman en Anne-Marrie) voor het beschikbaar stellen van de foto’s.

De start…

Eerste: Bas

Tweede: Sjoerd

Derde: Milan

Als kroon op het werk wat Herman Spijker heeft gedaan voor vv EMMS kreeg hij de hele hoge onderscheiding van Lid van verdienste van de KNVB.

Herman Spijker – Lid van verdienste

Tijdens de receptie van sc Lutten werd oud-voorzitter Bert Slot ook tot Ere-lid van sc Lutten benoemt.

Bert Slot – Ere-lid van sc Lutten

‘Cafetaria Lunchroom Emmy’ Snertloop en nieuwjaarsreceptie 2017

Op zondag 8 januari wil v.v. EMMS samen met jullie het jaar 2017 sportief en gezamenlijk inluiden. Traditiegetrouw wordt dit gedaan door het organiseren van de ‘Cafetaria Lunchroom Emmy’ snertloop en de nieuwjaarsreceptie.
De activiteitencommissie is reeds bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse Nieuwjaarsevenement. De organisatie hoopt ook dit jaar op een groot aantal deelnemers! Natuurlijk zijn ook de leden van JCLE uitgenodigd. Kinderen onder de 12 dienen door een ouder begeleid te worden.
Bij terugkomst op sportpark ‘De Kei’ staat er voor iedereen een lekker bakkie snert klaar.
Als iedereen het sportpark weer terug heeft gevonden en de snert goed is gegeten, is het aan onze voorzitter om het nieuwe jaar officieel in te luiden. Natuurlijk wordt hier stil gestaan bij de hoogte- en dieptepunten in 2016, maar wordt er ook zeker vooruit gekeken naar de mogelijkheden in het nieuwe jaar!
Onder het genot van een hapje en drankje kan vervolgens nog gezellig nagezeten worden.

Even alles op een rij:

Zondag 8 januari 2017

Snertloop: 12.00 uur vertrek vanaf sportpark ‘De Kei’
Nieuwjaarsreceptie: 14.00 uur in de kantine van EMMS (eindtijd 18.00 uur)

Alvast prettige feestdagen gewenst en graag tot zondag 8 januari 2017!

PS: de route van de snertloop voor 2017 is dit jaar gewijzigd. De drinkpauze kan worden gehouden bij onze hoofdsponsor Cafetaria Lunchroom Emmy. Het formulier met de route zal vooraf in de kantine worden overhandigd.

Geen fusie EMMS en SC Lutten

De meesten van jullie hebben het al meegekregen maar voor de tweede keer in de historie van SC Lutten en EMMS is een poging om te komen tot een fusie van beide verenigingen mislukt. Stemden de leden van SC Lutten maandagavond tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering in grote meerderheid vóór een fusie, EMMS kwam tegelijkertijd elf stemmen tekort voor een samengaan van beide verenigingen.

Bij SC Lutten werden 109 stemmen uitgebracht, waarvan twee blanco. Dat betekende dat 2/3 deel van de 107 geldige stemmen (72)  bepalend zou zijn voor een beslissing. Van die 107 stemden er 89 voor en 18 tegen. Daarmee spraken de leden zich in (grote) meerderheid uit voor een fusie.

Bij EMMS lagen de verhoudingen echter anders. Van de 185 uitgebrachte stemmen zouden er 124 voor moeten zijn. Het waren er 113, terwijl 72 tegen stemden.

Uiteraard was de teleurstelling bij de fusiecommissie (Anton de Vent, Henry Kosse, Erik Kosse namens EMMS en Bert Slot, Henk Bril en Ben Jongsma namens SC Lutten) groot.

Namens de vertegenwoordiging van SC Lutten in de fusiecommissie bedankte Bert Slot de leden voor de grote opkomst. En ook voor  de steun, die de leden aan het  fusievoorstel hebben gegeven. EMMS-voorzitter Henry Kosse deed hetzelfde ten overstaan van de EMMS-leden.

Sinterklaas op bezoek bij JCLE

Op vrijdagavond 25 november kwam Sinterklaas met 3 van zijn pieten in de kantine om het sinterklaasfeest met al onze f teams te vieren.
De Sint had zijn uitkijk piet al ver van te voren naar Nederland gestuurd zodat hij wist hoe het ging bij de verschillende F teams.
Ook verschillende leiders/trainers werden door sint op schoot genomen ,wat de kinderen natuurlijk wel erg leuk vonden.
Er was voor iedereen drinken en wat lekkers. Zelfs de sint heeft nog even een balletje hoog gehouden !!
Ook mochten de kinderen nog even naar buiten om een balletje met de pieten te trappen maar dat duurde niet lang want het was toch wel erg koud in Nederland vonden de pieten.
Ze hadden wel voor alle kinderen een mooi tasje van JCLE met chocolade erin meegenomen en nadat de chocolade op was konden de voetbalschoenen erin.
Een erg leuke avond die mede gesponsord werd door supportersvereniging vvEMMS en scLutten.

Fusievoorstel EMMS – Sc Lutten

Nog 1 keer alles op een rij voor een stem “VOOR”

Voorwaarden voor een fusie van beide verenigingen zijn o.a.

 • Aandacht voor zaterdag- en zondagvoetbal
 • Standaardteams (A-selecties) op zaterdag en zondag: wordt opgenomen in het HR van de nieuwe vereniging en kan slechts gewijzigd worden met een meerderheid van 2/3 van het aantal aanwezige leden
 • Aandacht voor de opvang/aanvulling van de standaardteams (2e teams); ervoor waken dat we de interne concurrenten van elkaar worden
 • Invulling efficiënt gebruik van de clubhuizen
 • Communicatie naar alle geledingen
 • Aandacht voor de vrijwilligers en sponsors

De kansen van een fusie van beide verenigingen zijn o.a.

 • Gezamenlijk meer kennis
 • Groter potentieel voor invulling vacatures
 • Gezamenlijk een professionele organisatie bouwen
 • Gezamenlijke verantwoording geeft meer inhoud (verdieping)
 • Gezamenlijke sponsorcommissie vergroot financiële ondersteuning door plaatselijke en/of regionale sponsors
 • Betere promotie van het voetbal in de beide dorpen en omgevingen
 • Betere opvang van de krimp van het aantal leden van beide verenigingen
 • Geen “onderling” getrek meer aan spelers
 • Gezamenlijke inkoop op allerlei gebied
 • Samen genieten van leuke activiteiten o.a. feestavonden,
  nieuwjaarsreceptie, vrijwilligersavonden, etc.
 • Bouwen aan een nieuwe club met een eigen sfeer

Beter nú gezond fuseren dan straks gedwongen te worden door gemeente/overheid, KNVB en/of vanwege andere oorzaken

 

Bericht is van de Fusiecommissie vv EMMS en Sc Lutten

Uitnodiging aan alle jeugdleden (ouders/verzorgers)

Aangezien maandag 7 november op de Bijzondere Algemene Ledenvergadering niet het vereiste aantal leden aanwezig was om tot stemming over het fusievoorstel over te gaan, is een tweede – en tevens beslissende – vergadering nodig. Deze heeft maandag 28 november 2016  plaats.

 • Jeudleden van sc Lutten: clubhuis t Keihart. Aanvang 19.30 uur.
 • Jeugdleden van vv EMMS: clubhuis De Counter. Aanvang 19.30 uur

AGENDA

Opening

Mededelingen

Fusievoorstel Sportclub Lutten en Eendracht Maakt Macht Slagharen (EMMS)

 • Voorstel om over te gaan tot de oprichting van een nieuwe voetbalvereniging voor Lutten en Slagharen. Voor de daarop volgende stemming is 2/3 van de uitgebrachte stemmen van de dan aanwezige leden bepalend. Jeugdleden tot 18 jaar kunnen een stem laten uitbrengen door hun wettelijke vertegenwoordiger. Met jeugdleden worden bedoeld de spelers van JCLE, die als lid staan ingeschreven bij Sportclub Lutten of vv EMMS.

Kom en stem namens uw kind!

 • Ieder lid van 18 jaar of ouder is bevoegd zijn/haar stem te laten uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd lid van 18 jaar of ouder.
 • Een gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.
 • Over het voorstel zal schriftelijk worden gestemd.
 • Voorstel om vervolgens over te gaan tot opheffing van de vereniging (SC Lutten en vv EMMS) en deze op te doen gaan in de nieuwe vereniging, waarbij alle baten (bezittingen) worden overgedragen aan de nieuwe vereniging, onder voorwaarde dat deze ook alle passiva (schulden) voor haar rekening neemt. Daarbij zal worden gekozen voor een model, dat alle leden automatisch lid worden van de nieuwe vereniging.
 • Voorstel om de fusiecommissie samen met het huidige bestuur opdracht te geven een en ander juridisch uit te voeren.
 • De besluiten worden genomen onder voorwaarde dat sc Lutten/vvEMMS een soortgelijk besluit neemt.

Rondvraag

De definitieve versie van het fusievoorstel is sinds 1 november te zien op de websites van vv EMMS, JCLE en sc Lutten. Tevens ligt sinds die datum het voorstel  ter inzage  in de bestuurskamer van Sc Lutten en v.v. EMMS.

 

Bestuur sc Lutten / vv EMMS

Opmerking:

Bestemd voor de jeugdleden van SC Lutten.

In de persoonlijke uitnodiging voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering op 28 november is een foutje gemaakt.

In de tekst onder Rondvraag staat “Tevens ligt sinds die datum het voorstel ter inzage in de bestuurskamer van EMMS”. Dat moet zijn: Tevens ligt sinds die datum het voorstel ter inzage in de bestuurskamer van SC Lutten.

1 2 3 6