Home

Jeugd Combinatie sc Lutten vv EMMS

Inleveren loten

Spelers JCLE en EMMS,

In de bijlage naar de (jeugd)leden is aangegeven dat 30 april de deadline is voor het inleveren van de lotenboekjes. Er zijn al diverse lotenboekjes terug ontvangen (waarvoor dank!) maar moet er ook nog vele ontvangen. Door het beperkte programma van dit weekend (30 april/ 1 mei) en de vakanties is de uiterste inleverdatum verschoven naar zondag 8 mei (de trekking is 16 mei).

Komende week kun je ze nog inleveren bij je leider of de kantine van EMMS (dinsdagavond 3 mei).

Komende zaterdag 7 mei  is de kantine van EMMS (conform schema) gesloten, maar Anton de Vent zal zelf aanwezig zijn in de bestuurskamer van EMMS om eventueel de resterende boekjes in ontvangst te nemen. Hij zal dan van 09.30 uur tot circa 11 uur in de bestuurskamer van EMMS aanwezig zijn. Je kunt ze natuurlijk ook bij hem thuis (Herenstraat 59, Slagharen) in de brievenbus doen.

Namens bestuur EMMS: bedankt voor de medewerking.

Verloting vv EMMS

Beste leden van v.v. EMMS en EMMS leden van JCLE,

Net als voorgaande jaren, zal er ook dit jaar weer een verloting plaatsvinden. De opbrengst zal deels worden gebruikt voor de aanschaf van trainingsmateriaal en deels voor bijdrage in onderhoud Sportpark.

Begin april zal worden gestart met de verloting.
De trekking zal plaatsvinden in de kantine van v.v. EMMS op 2e pinksterdag (maandag 16 mei 2016; na afloop van de laatste thuiswedstrijd EMMS 1 – Juventa’12 1).
Op de loten staat 16 mei 2015 afgedrukt; dit moet natuurlijk 2016 zijn; hiervoor onze excuses.

De loten kosten € 1,00 per stuk, een vol boekje kost € 15,00.

Net als vorig seizoen, worden bij alle leden vanaf de D-pupillen (inclusief dames, meisjes, veteranen en zaal) de kosten van de lotenboekjes al geïncasseerd met de contributie. Dit houdt in dat je zelf kunt beslissen of je de loten wilt verkopen (ze zijn immers al betaald) of dat je het lotenboekje zelf invult.

Het lotenboekje dient natuurlijk wel ingeleverd te worden!

Om de jeugd (B- en C-junioren, D-pupillen en meisjes) te stimuleren mogen ze van ieder extra verkocht lotenboekje € 1,50 houden; per extra verkocht boekje moet je dus
€ 13,50 inleveren.

Hierbij het verzoek aan alle leden om het “lege boekje” zo snel mogelijk, doch uiterlijk zaterdag 30 april in te leveren (het liefst in een dichte envelop met naam en elftal) bij één van de onderstaande adressen.
1. Anton de Vent, Herenstraat 59 (penningmeester EMMS);
2. bij je elftalleider;
3. in de kantine van v.v. EMMS.

Bij de penningmeester zijn nog nieuwe lotenboekjes verkrijgbaar voor iedereen die meer loten wil verkopen.

Wij hopen dat ieder lid van v.v. EMMS actief meedoet om zo ook dit jaar de verloting tot een succes te maken.

Met vriendelijke groet,
Bestuur v.v. EMMS

Bij dezen willen wij onderstaande sponsor wederom hartelijk danken voor het mede sponsoren van deze verloting.

1426593647--img--kosseinstallatietechnieken

Attractiepark sponsort JCLE voor zes jaar!

attractiepark-jcle

Attractie- en Vakantiepark Slagharen gaat met ingang van het volgende voetbalseizoen de jeugdafdeling JCLE voor maar liefst zes jaar ondersteunen!

Dat maakte topman Wouter Dekkers van het attractiepark vorige week bekend tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Slagharen.

Het attractiepark is de buurman van het sportpark De Kei waar vv EMMS en sc Lutten hun wedstrijden spelen en accommodatie hebben.

Onderhoudsploeg Emms/Lutten doen mee met NLDOET

NLdoet logo 2016 (web)

Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

De vrijwilligersploeg van v.v. EMMS en sc Lutten (die al iedere vrijdagmiddag actief bezig zijn op het sportpark) zal op vrijdagmiddag 11 maart en eventueel zaterdagmorgen 12 maart diverse extra werkzaamheden verrichten op en rond ons sportpark de Kei. Coördinator Gerard Pieper zal dan weer zorgen voor een hapje en drankje.

Wil je je als nieuwe vrijwilliger aanmelden voor deze onderhoudsploeg dan ben je vrijdagmiddag vanaf circa half 2 van harte welkom op Sportpark De Kei.

Langs deze weg willen we natuurlijk alle vrijwilligers bedanken die, op welke manier dan ook, hun steentje bijdragen aan de diverse werkzaamheden voor EMMS. Lutten en JCLE.

Opnieuw kleedkamers besmeurd…

Vorige week is opnieuw na een trainingsavond een kleedkamer besmeerd. Modder op minimaal 10 plafondplaten, stukwerk, tegels en glas. De foto’s behoeven verder geen toelichting.

De gevolgen zijn dusdanig dat er een schoonmaakbedrijf aan te pas moet komen om het (hopelijk) goed schoon te maken.

Inmiddels is bekend om welk team het gaat; de leiders hebben boven water gekregen wie de daders zijn en één van de maatregelen is dat de rekening van het schoonmaakbedrijf door de vervuilers zal moeten worden betaald.

 

Rabobank Clubkas Campagne: Stem op v.v. EMMS/JCLE!

rabobank-clubkas-campagneAls je lid bent van de Rabobank én je ontvangt binnenkort een stembiljet, zou je dan een stem willen uitbrengen op v.v. EMMS? Hieronder kun je zien voor welk doel dit is. Daarnaast is er een prijs te winnen t.a.v. omgaan met social media.

Wij (bestuur v.v. EMMS) zouden het prettig vinden als je op de Facebook-pagina van vv EMMS en/of JCLE deze actie wilt ‘liken’. Dit kan ons extra geld opleveren! Bedankt alvast voor je medewerking en: ‘zegt het voort ‘zegt het voort…

Rabobank Clubkas Campagne #VVS. Laat je clubhart zien!

Rabobank Vaart en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Vaart en Vechtstreek stelt € 110.000,- beschikbaar! Ook v.v. EMMS doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Stemmen
Van 10 t/m 24 maart 2016 mogen leden van Rabobank Vaart en Vechtstreek 5 stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 110.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden
Het is voor v.v. EMMS belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor onderstaand doel:
Dit jaar bestaat onze vereniging 85 jaar. Wij willen in 2016 een voetbalclinic organiseren voor de jeugd van Slagharen, Schuinesloot en Lutten en willen hiervoor enkele bekende voetballers inschakelen. Alle jeugd is hierbij welkom (men hoeft dus niet specifiek lid te zijn van onze vereniging).

Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden stemmen geven aan v.v. EMMS tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Vaart en Vechtstreek. Kijk voor meer info over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/vvs.

Alvast bedankt voor jouw steun!

Jeugd Voetbalkamp

kamp

10e Jeugdvoetbalkamp 2016 (19 t/m 22 juli).

Het enthousiasme van de deelnemers aan de voetbalweek van 2015 en de toezegging van diverse sponsors was voor de commissieleden voldoende aanleiding om de organisatie voor een volgend voetbalkamp weer op te pakken. Inmiddels zijn de voorbereidingen al weer gestart en tijdens de komende vergaderingen zal de invulling van het komende voetbalkamp steeds vastere vormen aannemen. Het wordt weer een geweldige week, zoveel staat nu al vast. Bovendien gaat het om een jubileumweek, want dit wordt de 10e keer dat dit voetbalkamp wordt gehouden. In grote lijnen is het programma al weer besproken en zijn de eerste contacten gelegd. Hoofdsponsor Prins Sport heeft in ieder geval al weer de steun toegezegd en ook de gemeente Hardenberg onderschrijft het nut van dit voetbalkamp voor de jonge inwoners van de gemeente. De gemeente zal deze activiteit dan ook volop steunen. Het jeugdvoetbalkamp wordt gehouden van dinsdag 19 t/m 22 juli 2016 en vindt evenals vorige jaren weer plaats op sportpark de Boshoek in Hardenberg en biedt plaats aan jeugdleden van voetbalverenigingen uit de gemeente Hardenberg.
Inschrijving voor het voetbalkamp wordt opengesteld voor basisschool leerlingen in de D,E en F categorie uit de gemeente Hardenberg. Het inschrijfgeld bedraagt € 60,-. De inschrijving begint op 16 maart (08.00 u.) op de website: www.jeugd-voetbalkamp.nl en blijft tot 19 maart (20.00 u.) geopend. Zo spoedig mogelijk daarna volgt een definitieve bevestiging dat de inschrijving al dan niet is gehonoreerd. Het inschrijfformulier kan pas verzonden worden nadat alle velden volledig zijn ingevuld. Inschrijven eerder dan genoemd tijdstip is niet mogelijk, omdat het inschrijfformulier pas op 16 maart op de website verschijnt. Tot die tijd kunt u voor meer informatie terecht op de website van het jeugdvoetbalkamp.

Tegemoetkoming in deelnamekosten

De organisatie van het jeugdvoetbalkamp vindt dat ieder kind uit de gemeente Hardenberg recht heeft op deelname aan dit voetbalkamp. Middels de bijdrage van sponsors kunnen de kosten beperkt blijven tot € 60,- per deelnemer.
Voor de deelnemers die de bijdrage van € 60,00 niet (geheel) zelf kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om een tegemoetkoming van € 25,00. Personen met een (gezins)inkomen (uitkering of salaris) op bijstandsniveau, verhoogd met maximaal 10%, kunnen een beroep doen op deze tegemoetkoming. Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. U moet echter wel zelf contact opnemen met de gemeente.

Wat mag je verwachten:
– Een compleet voetbal tenue
– Een leren bal
– Elke dag een lunch
– 4 dagen voetbalplezier

Inschrijving:
– 16maart (08.00 u.) t/m 19 maart (20.00 u.) 2016
– zodra de deelnemerslijst is gecontroleerd, ontvangen de gelukkigen een bevestiging van inschrijving en deelname. Wie niet geplaatst kan worden, wordt aan de reservelijst toegevoegd.

Zwarte Dijk “under construction”!

Road-under-constructionBinnenkort zijn er werkzaamheden aan de Zwarte Dijk en de Knappersveldweg, beiden toegangswegen tot ons sportpark.

Houdt hier rekening mee!

Fietsers kunnen gewoon op het sportpark komen, kom je met de auto dan moet je omrijden!

  • Knappersveldweg van 15-02-2016 tot 12-03-2016.
  • Zwarte Dijk van 29-02-2016 tot 12-03-2016.